0

اپلیکیشن خدمات شهری

تاریخ انتشار 97/12/12 ساعت:12:43
اپلیکیشن خدمات شهری، یک اپ لوکیشن محور میباشد که به هدف جمع اوری و نمایش حرفه ای گزارشات مبتنی بر موقعیت مکانی ساخته شده است. ...